Indikátory teploty (teplotní senzory)

Domů šipka vpravo Indikátory přepravy šipka vpravo Indikátory teploty (teplotní senzory)

Funkce teplotních senzorů

Senzory teploty sledují teplotu, které jsou v průběhu přepravy vystaveny vaše zásilky křehkých, citlivých nebo zkáze podléhajících komodit. Indikátory okolního prostředí ShockWatch sledují teploty zásilek v během jejich dopravy a skladování a ukazují, zda zboží bylo vystaveno nepřípustným teplotám.

Proč je důležitý teplotní senzor?

Teplotní senzor je důležitý prvek během přepravy zboží, zejména pokud se jedná o zboží, které je citlivé na teplotu, jako jsou potraviny, léky nebo chemikálie. Teplotní senzor slouží k monitorování teploty zboží během celého procesu přepravy, aby se zajistilo, že zboží zůstává v optimální teplotním rozmezí pro zachování kvality a bezpečnosti.

Indikátory okolního prostředí ShockWatch

Tyto spolehlivé indikátory teploty (teplotní senzory) umístěné přímo na obalu vaší zásilky, poskytují nezpochybnitelnou vizuální informaci o případném porušení stanovených teplotních limitů přepravovaného produktu. Zásilka je sledována v průběhu celého procesu dopravy a manipulace.

ColdMark - indikuje pokles teploty pod stanovený rámec
WarmMark - indikuje zvýšení teploty nad stanovený rámec
WarmMark Duo - indikuje překročení dvou teplotních limitů
WarmMark Long Run - indikátor se stupnicí
HeatWatch - indikátor pro extrémní teploty

Vlastnosti teplotních indikátorů ShockWatch

  • Široká škála teplotních limitů
  • Zřetelné varování před nesprávnou manipulací se zásilkou
  • Nevratná aktivace indikátoru — záznam o překročení teplotních limitů je trvalý a neměnný
  • Zřetelné upozornění na možnost produktů poškozených působením extrémních teplot
  • Provedení zabraňující nepovolené manipulaci se zařízením jako opatření proti utajování aktivace
  • Indikátorů a jejich přehledné evidence
  • Snadná instalace pomocí samolepícího štítku (nářadí je nutné použít pouze k odstranění WarmMark indikátorů)
  • Velikost vhodná pro různé varianty umístění

Výhody používání senzorů teploty

Zajištění kvality zboží: Senzory teploty umožňují přesné monitorování teploty během přepravy, což může pomoci zajistit, že zboží zůstane v optimálních teplotních podmínkách a zachová si svou kvalitu. To je zejména důležité pro zboží, jako jsou potraviny nebo léky, které mohou být poškozeny, pokud jsou vystaveny příliš vysokým nebo nízkým teplotám.

Zvýšení bezpečnosti zboží: Senzory teploty mohou také pomoci zajistit bezpečnost přepravovaného zboží. Pokud teplota zboží klesne nebo stoupne mimo předem stanovené meze, senzory mohou včas upozornit na tento problém a umožnit přijetí potřebných opatření pro minimalizaci rizika poškození zboží.

Zlepšení sledovatelnosti: Senzory teploty mohou poskytnout informace o teplotním profilu zboží během přepravy, což může pomoci zlepšit sledovatelnost a umožnit lepší řízení přepravy. To může zahrnovat informace o čase a teplotních podmínkách během přepravy, které mohou být užitečné pro řízení logistiky a pro zlepšení procesů přepravy.

Snížení nákladů: Použití senzorů teploty může také pomoci snížit náklady na přepravu tím, že minimalizuje ztráty způsobené poškozením zboží během přepravy. To může pomoci minimalizovat finanční ztráty a snížit riziko právních sporů způsobených poškozením zboží.

Používání senzorů teploty při přepravě přináší mnoho výhod, včetně zlepšení kvality zboží, bezpečnosti přepravy, sledovatelnosti a snížení nákladů.

Indikátory teploty (teplotní senzory)
vlnka
MARF reklamní agentura
vrátit se nahoru