Indikátor teploty TempStrip
Kager Industrieprodukte

Domů šipka vpravo Indikátory přepravy šipka vpravo Indikátory teploty (teplotní senzory) šipka vpravo Indikátor teploty TempStrip Kager Industrieprodukte

Číslo produktu: 8KA5, 8KA8, 8KA10
Výrobce: Kager Industrieprodukte

TempStrip – okénka s ukazatelem teploty

Proužky pro víceúrovňovou a nevratnou indikaci teploty.

Sady jednotlivých, na teplotu citlivých indikátorů jsou na těchto měřících proužcích uspořádány do malých okének. Po dosažení mezní teploty dojde ke změně barvy příslušných políček na teplotním senzoru. Tato změna je nevratná, tzn., že v případě opětovného poklesu teploty sledovaného povrchu, zůstávají políčka trvale zabarvená. Samolepky lze z měřeného povrchu snadno a bez poškození odstranit, mohou být pak následně použity např. jako příloha reklamačního protokolu.

Funkční charakteristika indikátoru TempStrip

Sestava teplotně citlivých prvků je uspořádána do jednotlivých skupin. Správně definovaný výběr organických látek seskupených podle bodu tání, zaručuje přesnou a spolehlivou barevnou indikaci. Každé políčko teplotního senzoru je tvořeno směsí různých chemických látek upravených tak, aby bylo možné je nanést na absorpční vrstvu podkladového papíru. Jakmile dojde k dosažení stanovené teploty, chemické složky indikátoru tají a jsou podkladovou vrstvou absorbovány. Tím dojde k trvalé změně zabarvení jednotlivých políček indikátoru.

Uplatnění indikátorů TempStrip je velmi různorodé, může však být rozděleno do tří základních oblastí jejich využití:

  • při kontrole jakosti,
  • prevenci
  • a ověření nesprávné manipulace s produktem.

Aplikovány mohou být kupříkladu pro sledování možného přehřátí, opotřebení a nadměrného tření částí strojních a elektrických zařízení (např. u generátorů, transformátorů, usměrňovačů, ložisek motorů apod.). Používají se k zaznamenání povrchové teploty polovodičů, PCB, tranzistorů, motorů, napájecích zdrojů atd.

Tyto teplotní senzory nacházejí využití také v oblasti leteckého a automobilového průmyslu, kde jsou považovány za užitečné nástroje při sledování správné funkce zařízení a v odvětví dopravy, kde poskytují užitečné informace pro kontrolu záručních a reklamačních podmínek.

 

Základní nabídka jednorázových indikátorů

Indikátor teploty TempStrip \n *Kager Industrieprodukte*
vlnka

Kontaktní formulář

MARF reklamní agentura
vrátit se nahoru