Indikátory náklonu

Domů šipka vpravo Indikátory přepravy šipka vpravo Indikátory náklonu

Jednoduché, cenově dostupné a vysoce účinné

Škody způsobené dopravou jsou bohužel součástí každodenního života v mnoha průmyslových odvětvích. Zboží poškozené při přepravě způsobuje nejen potíže, ale může také vést k vysokým nákladům. To platí zejména při poškození citlivých a drahých výrobků. Mnoho společností proto chce své zboží přepravovat co nejbezpečněji. V mnoha případech je navíc obtížné dohledat, kde ke škodě došlo. To znamená, že často již není možné následně určit, kdo za škodu nese odpovědnost. Svou roli zde může hrát i problematika pojistného práva. S TiltWatch ® a Tip N Tell nyní můžete bez pochyby určit, zda byly vaše produkty při přepravě nakloněny. TiltWatch® _XTR reaguje na naklonění za určitý úhel otočením indikačního pole na červenou. Každý indikátor náklonu TiltWatch ® má na sobě sériové číslo. To vylučuje manipulaci při sledování přepravy.

Aplikací Indikátorů náklonu velmi snadno, spolehlivě a nevratně zaznamenáte jakékoliv vychýlení zásilky vyžadující přepravu ve vzpřímené poloze.

Podle použitého typu je možné sledovat úplné překlopení zásilky nebo přesně rozlišit úhel a směr i nepatrného náklonu. Pro zajištění vysoké spolehlivosti jsou indikátory náklonu neprodyšně utěsněny, díky tomu jsou velmi odolné také vůči vlhkosti a výkyvům okolní teploty.

Výhody indikátorů náklonu

  • Spolehlivá detekce náklonu a překlopení pro širokou škálu typů a velikostí výrobků.
  • Odolná konstrukce chránící indikátor proti změnám, příp. pokusům o deaktivaci již aktivovaného indikátoru s cílem zatajení nesprávné manipulace se zásilkou.
  • Snadná instalace a odjištění indikátoru odstraněním ochranné vrstvy samolepícího podkladu.
  • Neprodyšné utěsnění umožňuje použití indikátoru v trvale vlhkém prostření, např. v případě námořní dopravy.
  • Inverzní pole indikátoru registruje úplné převrácení zásilky.
  • Ochrana proti aktivaci způsobené běžnou manipulací (např. při stoupání letadla).

Použití indikátorů náklonu

Indikátory mohou být umístěny na obalu, příp. uvnitř zásilky. Pro aplikaci všech typů slouží samolepící vrstva na zadní straně indikátoru, na kterou je naneseno velmi agresivní akrylátové lepidlo, které vytváří trvalé vazby na téměř všechny druhy materiálu s výjimkou speciálních typů kontejnerů.

Indikátory náklonu
vlnka
MARF reklamní agentura
vrátit se nahoru