ShockWatch

chytré řešení pro bezpečnou přepravu

Get Adobe Flash player

BloodTemp


BloodTemp indikátor představuje jednoduché řešení pro bezpečné uchovávání krve, pomáhá snižovat množství ztrát a poskytuje kontrolovatelný důkaz, o tom, že krev byla skladována, přepravována i použita v souladu s platnými regulačními standardy.

ShockWatch BloodTemp je daším produktem ze skupiny indikátorů teploty WarmMark2. Byl speciálně navržen tak, aby koreloval s teplotou  jádra krevního vaku - jestliže teplota krevního vaku stoupne na 10 °C (50 °F), dojde v kontrolním okénku ke změně bílé barvy na modrou a uživatel tak ihned pozná, který z krevních vaků musí být zlikvidován. Modrá barva v kontrolním políčku indikuje překročení povolené teploty.

Každý BloodTemp je označen jedinečným kódem (sériové číslo) pro zajištění identifikace použitého indikátoru. BloodTemp je před odjištěním neutrální, připraven k okamžitému použití a nevyžaduje žádnou kalibraci ani nastavení.

 

Výhody indikátoru

- Poskytuje spolehlivou a nezvratnou evidenci o překročení teploty
- Snadná kontrola a interpretace výsledku
- Nákladově efektivní
- Umožňuje rychlé přijetí nápravného opatření
- Pomáhá dodržovat regulační standardy

Technická specifikace

Aktivační teplota

 

           
10 °C/50 °F

Přesnost

± 1 °C/± 2 °F

Stav při dodání

Zajištěno

Zabezpečení

Aktivovaný indikátor již nelze ovlivnit/identifikační kód 

Podmínky skladování

Skladujte v chladném a tmavém prostředí. Doporučeno 22 °C/72 °F, relativní vlhkosti do 20-80%

Životnost

2 roky

Rozměry

30 mm x 19 mm (výška blistru 2,5 mm)

 

Použití BloodTemp

1. Před aplikací ShockWatch BloodTemp musí být krevní vak dostatečně vychlazen v souladu s platnou legislativou.

2. Indikátor by měl být aplikován na spodní třetinu krevního vaku, kde se nachází nejvíce krve. Prostor pro umístění indikátoru musí být čistý, suchý a bez mastnoty.
    3. Před odjištěním indikátoru ověřte, že je odjišťovací okénko žluté a okénko indikující překročení teploty bílé. Aby došlo k odjištění, musí být okolní teplota vyšší než 10°C.

    4. Pevně stlačte blistr nacházející se v horní části indikátoru a zkontrolujte, zda odjišťovací okénko změnilo barvu ze žluté na zelenou. Pokud ne, stlačte blistr ještě jednou.

    5. Jakmile odjišťovací okénko zezelená, odstraňte BloodTemp indikátor z podložky, umístěte jej na připravené místo a pro úplné přilnutí přitlačte po dobu 3 - 5 sekund.

    6. Poté, co je indikátor ke krevnímu vaku pevně přilepen, jej co nejdříve znovu umístěte do chladu až do doby použití.

    7. Dojde-li k přerušení chlazení, kontrolní políčko zmodrá